Maak een afspraak

Heb je een testcode ontvangen na hoogrisicocontact met iemand met corona?

Na een hoog-risico contact met iemand die eerder positief testte voor covid-19 gaat u meteen in quarantaine. 
Zolang u zelf geen symptomen ontwikkelt, wordt u ten vroegste getest op dag 7 na het contact (in een testcentrum). U dient tot het resultaat van uw test gekend is in quarantaine te blijven. Dit zal maximum 10 dagen na het laatste risicocontact met de COVID-19 positieve persoon zijn.
Van het contacttracingcenter ontvangt u een testcode, hiermee kunt u online een afspraak maken in het triagecentrum via volgende link:https://testcovid.doclr.be/#!/flow
Een quarantaineattest zal u zelf kunnen aanmaken via de website: https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine
Het resultaat van de test afgenomen in het triagecentrum kunt u na 24-48u raadplegen via www.mijngezondheid.be of via www.cozo.be