Maak een afspraak

Hoog-risico contact met corona?

Na een hoog-risico contact met iemand die eerder positief testte voor Covid-19 gaat u meteen in quarantaine. 
De eerste test wordt afgenomen binnen de 72-uur na het contact. Indien deze tijd reeds verstreken is wordt er gewacht om te testen tot dag 7 na het contact.
U dient tot het resultaat van uw test gekend is in quarantaine te blijven. Dit zal maximum 10 dagen na het laatste risicocontact met de Covid-19 positieve persoon zijn.
Online een afspraak maken in het triagecentrum via volgende link:https://testcovid.doclr.be/#!/flow
Een quarantaineattest zelf aanmaken via de website: https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine